เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 238 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 8 ก.พ. 2567 ]7
2 ประกาศเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราการจัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๗ [ 1 ก.พ. 2567 ]4
3 การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลโกรกแก้ว(ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป) [ 23 ม.ค. 2567 ]7
4 การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลโกรกแก้ว(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 23 ม.ค. 2567 ]6
5 ประกาศแจ้งให้ผุ้ประกอบการที่ติดตั้งป้ายภายในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]14
6 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 เทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 4 ม.ค. 2567 ]178
7 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 29 พ.ย. 2566 ]12
8 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.ย. 2566 ]35
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกาคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ก.ย. 2566 ]30
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.ย. 2566 ]311
11 ประกาศให้ใช้ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลและสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 12 ก.ค. 2566 ]40
12 ระเบียบเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลหรือขอสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV)ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 12 ก.ค. 2566 ]39
13 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์กล้องโทรทัศน์ววงจรปิด(CCTV) ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 5 ก.ค. 2566 ]37
14 สถิติการใช้ลานกีฬาชุมชน สนามกีฬาชุมชน สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 18 พ.ค. 2566 ]35
15 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 18 เม.ย. 2566 ]51
16 ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]45
17 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 30 มี.ค. 2566 ]52
18 ประกาศเรื่องการกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]45
19 แบบกำหนดสถานที่ปิดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]44
20 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2565 ทต.โกรกแก้ว ปีงบประมาณ2565 [ 15 มี.ค. 2566 ]49
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12