เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
 


การประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแล้วล้อม เทศบาลตำบลโกรกแก้วเข้ารับ การประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีท่านปลัดเทียม ชอบทดกลาง และทีมงานเข้าร่วมรับการประเมิน
2022-08-02
2022-06-29
2022-05-02
2022-03-04
2022-01-28
2021-12-27
2021-12-14
2021-09-30
2021-09-30
2021-08-11