เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
 


ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ท่านนายกเทศมตรีตำบลโกรกแก้ว และคณะ ได้เดินทางเข้าร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเดินทางมา ณ สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น.
2022-08-02
2022-06-29
2022-05-02
2022-03-04
2022-01-28
2021-12-27
2021-12-14
2021-09-30
2021-09-30
2021-08-11