เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
 


การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน


การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  นำโดย นายไสว สระปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานงานจ้าง  ร่วมแสดงพลังพร้อมตั้งปณิธานการบริหารและการดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
2022-08-02
2022-06-29
2022-05-02
2022-03-04
2022-01-28
2021-12-27
2021-12-14
2021-09-30
2021-09-30
2021-08-11