เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
 


นายเฉลิม วาวิลัย นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว ได้จัดประชุมเพื่อมอบนโยบายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกคน


เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้วโดย นายเฉลิม วาวิลัย นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว ได้จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2564 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกคนให้ร่วมกันปฏิบัติงานพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ พร้อมทั้งให้ตระหนักและปฏิบัติตามมาตรฐานประมวลจริยธรรม  จำนวน 12 ข้อ ตามประมวลจริยธรรมที่ได้ประกาศไปแล้ว พร้อมทั้งให้พนักงานทุกคนได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความความร่วมมือการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและส่งเสริมด้านคุณธรรม ด้านความดี ทั้งนี้เพื่อยกระดับให้เทศบาลตำบลโกรกแก้วมีความโปร่งใสต่อไป

2022-08-02
2022-06-29
2022-05-02
2022-03-04
2022-01-28
2021-12-27
2021-12-14
2021-09-30
2021-09-30
2021-08-11