เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
 


ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2565


เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2565 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลโกรกแก้ว ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาให้กับประชาชนตำบลโกรกแก้ว ให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น

2022-08-02
2022-06-29
2022-05-02
2022-03-04
2022-01-28
2021-12-27
2021-12-14
2021-09-30
2021-09-30
2021-08-11