เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
 


การประชุมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และทบทวนโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประกอบด้วยนายกเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ในการร่วมคิดร่


การประชุมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และทบทวนโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประกอบด้วยนายกเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ในการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมพิจารณาโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตำบลโกรกแก้วต่อไป
2022-08-02
2022-06-29
2022-05-02
2022-03-04
2022-01-28
2021-12-27
2021-12-14
2021-09-30
2021-09-30
2021-08-11