เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
 


กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน


นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว ได้มีนโยบายในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยการให้แต่ละผู้อำนวยการแต่ละกองได้พูดคุยสอบถาม การปฏิบัติงาน ก่อนการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งให้มีการมอบนโยบาย ทุกวันพุธ โดยสำนักปลัดเทศบาลและกองสวัสดิการสังคม
2022-08-02
2022-06-29
2022-05-02
2022-03-04
2022-01-28
2021-12-27
2021-12-14
2021-09-30
2021-09-30
2021-08-11