เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
 


ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน


ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน นำโดย นางสาวธีรยา โตภานุรักษ์กูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมแสดงพลังพร้อมตั้งปณิธานการบริหารและการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมภิบาล เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
2022-08-02
2022-06-29
2022-05-02
2022-03-04
2022-01-28
2021-12-27
2021-12-14
2021-09-30
2021-09-30
2021-08-11